Uncategorized

  • Category Archives : Uncategorized
ca-phe-piccolo
  • Posted by: admin
  • 2018-07-09

Bạn có biết cà phê piccolo là gì?

Cà phê piccolo là gì? Nó nhỏ, được hình thành hoàn hảo, và khi được phục vụ trong một demitasse Duralex nó trông giống như một cà phê pha cà phê được đặt qua máy Honey-I-Shrunk-the-Kids. Nó thường giành được giải thưởng Đặt hàng Cà phê Khéo léo nhất, và kiểm tra phát âm strayan