Các loại cà phê

  • Tag : Các loại cà phê
Short Macchiato

Giải mã 12 loại cà phê khác nhau

Latte, espresso, cappuccino – có rất nhiều loại cà phê khác nhau, nó trở thành một ngôn ngữ! Đó là lý do tại sao hướng dẫn này sẽ giải thích sự khác biệt giữa 12 loại thức uống dựa trên cà phê espresso và cách thức chúng được tạo ra. Vì vậy, không còn bối